Fassaadide pesu

Fassaadide pesu käigus puhastatakse fassaad sinna kogunenud mustusest ning taastatakse hoone värvus, kas käsipesu- või survepesumeetodil. Pestud fassaad on puhas, ilus ja esinduslik.

Meie puhastame fassaade olenevalt materjalist kas käsipesu- või survepesumeetodil. Üldjuhul pestakse käsitsi klaasfassaadi, mõningatel juhtudel ka plekk- ja puitfassaadi – kõikide teiste materjalide puhul on otstarbekam kasutada survepesu.
Fassaadi pesemise sagedus sõltub materjalist – näiteks klaas- või plekkfassaadi korral on seda mõistlik teha vähemalt üks kord aastas; kivi või betooni puhul üks kord kahe-kolme aasta jooksul. Loomulikult on pesusageduse juures sama suur tähtsus hoone asukohal ja omaniku soovil jätta sellest ilus mulje.

Küsi teenusele hinnapakkumist

REINERMANN’iga on võimalik kõikide teenuste maksumus läbi rääkida ja jõuda mõlema poole jaoks rahuldava tulemuseni.